Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte și investiții

📌 Proiecte în execuție spre finalizare:

🔜 AFIR​ – „Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 6.079.258,64 lei​;

🔚 AFIR​ – „Construire şi amenajare spaţiu de joacă pentru copii – amplasament- parc central, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 783.946,35 lei​;

🔝 POR 2014 – 2020​ – „Modernizare, extindere şi eficientizare energetică a sistemului de iluminat public, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 4.335.279,96 lei​;

🔝AFM – ,,Eficientizarea energetică prin modernizarea sistemului de iluminat public, zona centrală, oraș Babadag, județul Tulcea “​ în valoare de 709.903,02​ lei;

📌 Proiecte cu contracte de finanțare aprobate care sunt în implementare:

✅️ POR 2014 – 2020​ „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Babadag prin accesarea POR 3.2”​ în valoare de 23.758.147,30 lei;

✅️ PNRR C15 – Educaţie​ „Construire şi dotare creşă, str. Codrului, nr. 24, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valore de 11.886.810,72 lei​;

✅️ PNRR C10 – Fondul local​ “Construire bloc pentru tineri în orașul Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 5.801.761,30 lei​;

✅️ PNRR C10 – Fondul local​ “Construire bloc pentru tineri specialişti în învăţământ şi sănătate, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 6.539.137,25 lei;

✅️ PNRR C10 – Fondul local​ “Reabilitarea moderată a bibliotecii din orașul Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 1.965.669,35 lei​;

✅️ POCA​ – ”Simplificarea procedurilor administrative la nivelul orașului Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 2.642.700 lei​;

✅️ PNRR C3 – Managementul deșeurilor​ ”Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza orașului Babadag județul Tulcea” în valoare de 922.037,29​ lei;

✅️ PNI – ANGHEL SALIGNY ”Lucrări de execuție rețele de canalizare și branșamente aferente, oraș Babadag, județul Tulcea ”​ in valaore de 33.255.978​ lei;

✅️ PNI – ANGHEL SALIGNY ”Lucrări de execuție rețele de alimentare cu apă și branșamente aferente, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 12.804.861​lei;

✅️ MLPDA – Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996​ ,,Construire Bloc pentru Locuințe Sociale, oraș Babadag , județul Tulcea” în valoare de 5.833.944,45​ lei;

✅️ MLPDA – Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996​ ,,Construire Bloc pentru Locuințe Sociale și de Necesitate, str. Heracleea, oraș Babadag , județul Tulcea în valoare 23.158.134,30​ lei;

📌 Proiecte aprobate la finanțare:

☑️ PNCCRS​ – „Reabilitare şi modernizare clădire Liceu, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 26.690.265,89 lei​;

☑️ PNCCRS​ – „Reabilitare şi modernizare clădire Internat, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 19.058.309,89 lei​;

☑️ PNCCRS​ – „Reabilitare şi modernizare clădire Cantină, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 8.390.283,81 lei​;

☑️ SDL GAL Razim/AFIR​ – „Achiziţie utilaje, oraş Babadag”​ in valoare de 272.000 lei​ – în contractare;

☑️ CNI S.A. – Subprogramul ,,Unități Sanitare” ,,Construire Centru Medical Multifuncțional, oraș Babadag, judeţul Tulcea” în valoare de 15.007.637,69​ lei – în contractare;

☑️ CNI S.A.- Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”​ ,,Construire Creșă, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 33.360.110,44​ lei;

☑️ CNI S.A. – Subprogramul „Complexuri Sportive”​,,Construire bază sportivă tip I, oraș Babadag, județul Tulcea” în valoare de 10.457.321,89​ lei;

☑️ ANL – “Construire bloc pentru tineri în orașul Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 6.965.782,40 lei;

📌 Proiecte depuse la finanțare care sunt în evaluare :

⭕️ POC​ – ”Dotarea unităților de învățământ din orașul Babadag pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online”​ 2.744.587,16​ lei – în rezervă;

❌️ PNRR C15 – Educaţie​ „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”​ în valoare de 2.844.796,63 lei​;

❌️ PNRR C5 – Valul renovării​ „Reabilitare clădire Centru de zi”​ în valoare de 2.373.315,38 lei​;

❌️ PNRR C5 – Valul renovării​ “Reabilitare grădiniţă cu program prelungit, oraş Babadag, judeţul Tulcea”​ în valoare de 3.856.004,25 lei;

❌️ PNRR C12 – Sănătate ​”Înființare Centru Comunitar Integrat în orașul Babadag, județul Tulcea”​ -​ în evaluare;

❌️ PNCCRS – ,,Reabilitare Sediu str. Aurel Vlaicu, nr.3, oraș Babadag, județul Tulcea” în valoare de 4.988.869,51 de lei;

❌️ AFM​ – ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 1.292.725,35​ lei;

❌️ CNI S.A. – Subprogramul „Bazine de înot”​,,Construire bazin didactic de înot, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 18.001.424,81​ lei;

❌️ PNI – ANGHEL SALIGNY ”Lucrări de asfaltare 8 km de drumuri de interes local , oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 12.754.097​ lei;

❌️ PNI – ANGHEL SALIGNY ”Modernizare și reabilitare 10 km drumuri de interes local, oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 15.551.373​ lei;

❌️ PNI – ANGHEL SALIGNY ”Înființare rețea distrbuție și alimentare gaze naturale , oraș Babadag, județul Tulcea” în valoare de 48.085.040,99​ lei;

📌 Proiecte pregătite să fie depuse la finanțare:

✔️️ PR S-E 2021 – 2027​ ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu central primărie”​​ în valoare de 3.154.946,86 lei;

✔️️ PR S-E 2021-2027​ „Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial – reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. oraș Babadag, județul Tulcea​​ în valoare de 12.428.930, 95 lei;

✔️️ PR S-E 2021-2027​,,Îmbunătățirea mediului și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate” în valoare de 24.900.000 lei;

📌 Proiecte ce urmează a fi depuse spre finanțare:

❎️ AFM – ​”Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân, oraș Babadag, județul Tulcea”​​ – pregatire dosar;

❎️ AFM​ – ”Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu, oraș Babadag, județul Tulcea​​ – pregătire dosar;

❎️ PNRR – Fondul pentru modernizare ,Ministerul Energiei​ ”Înființare parc fotovoltaic în orașul Babadag, județul Tulcea”​​ – pregătire dosar;

❎️ PR S-E 2021 – 2027​ ,,Construire și dotare muzeu istoric str. Mihai Viteazu, nr.19, oraș Babadag, județul Tulcea„ – pregătire dosar;

❎️ PR S-E 2021 – 2027​ ,,Construire Centru Cultural Educațional Multifuncțional ” – ​​pregătire dosar;

❎️ PR S-E 2021 – 2027​ ,,Amenajare spații de recreere, oraș Babadag, județul Tulcea” – ​​pregătire dosar.

📌 Proiecte care au fost retrase de la finanțare:

⛔️ POR 2014 – 2020​ „Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial – reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. oraș Babadag, județul Tulcea”​ în valoare de 9.535.831,14 lei​ – încetare contract de finanţare prin acordul părţilor;

⛔️ POR 2014 – 2020​ ”Reabilitare, modernizare și dotare sediu central primărie”​ în valoare de 1.134.875,46 lei – încetare contract de finanţare prin acordul părţilor;

➡️ De asemenea mai avem aprobat la finanțare alte două proiecte în care suntem beneficiari :

✖️ Proiectul de Apărare împotriva inundațiilor. Acest proiect se realizează în două etape:

📍 Prima parte este realizată în parteneriat cu CNAIR și are în vedere reabilitarea celor cinci podurilor ce tranzitează strada Republicii. Din cele cinci, două deja au fost finalizate, la alte două se lucrează în acest moment, urmând ca până la sfârșitul acestui an să se finalizeze și ultimul pod din cele cinci.

📍 A doua parte a lucrărilor care vor începe în acest an, va fi realizată în parteneriat cu Apele Române Dobrogea, și are în vedere realizarea efectivă a sistemului de protecție împotriva inundațiilor.

Ultima actualizare: 10:55 | 20.05.2024

Sari la conținut