Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia orașului

Așezată la răscrucea a două drumuri, dintre care unul unea Marea Nordului cu Marea Neagră străbătând Europa centrală iar celălalt porturile Meditarenei orientale cu ale stepelor pontice, istoria i-a hărăzit Dobrogei de-a lungul timpului o soartă zbuciumată.

Astfel, rar se poate întâlni un colț de pământ care, pe o întindere atât de mică, să fi avut o istorie atât de bogată și zbuciumată că Dobrogea iar aceeași soarta a împărtășit-o și Babadagul cu locuitorii săi de-a lungul mileniilor!

Turistul dornic de a descoperi locuri noi sau de a reveni în locurile care i-au desfătat inima și trupul este binevenit, fiind întâmpinat, aici, « de pământul care rodește primăvara și de oameni care te așteaptă cu pâine și sare ».

Orașul Babadag este așezat la 37 km de municipiul Tulcea, în județul cu același nume, situat pe malul lacului Babadag, în depresiunea cu același nume, la poalele dealurilor împădurite Coiun Baba (tatăl oilor). Sultan Tepe (dealul Sultan) și lanik Bair (dealul Ars), așezarea lăsând impresia unei localități montane în miniatură.

Teritoriul administrativ al orașului Babadag se întinde pe o suprafață de 12.188,03 ha. Suprafață terenului situat în intravilanul localității este de 602,13 ha iar în extravilan este de 11.585,90 ha. Din totalul teritoriului administrativ al localității Babadag, suprafață agricola este de 3.831,39 ha. terenul arabil în suprafață de 2.863,03 ha, iar pădurile ocupă 4.668,24 ha.

Populația orașului Babadag este de 10.037 locuitori din care 8.466 români, 1.289 turci, 168 rromi, 37 lipoveni și 77 alte naționalități.

Ultima actualizare: 08:49 | 24.05.2024

Sari la conținut