Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț și agricultură:

Președinte: TĂNASE PETRICA
Secretar: COTOC FLORENTIN
Membri:
SARAGEA CATALIN
PREDA VIOREL-LAURENȚIU
BĂSESCU MARIUS

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, efectuarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Președinte: PREDA CONSTANTIN-MADALIN
Secretar: POPA ALEXANDRU
Membri:
TĂNASE PETRICA
NĂSTASE IORDAN
TOMA IONEL-VIOREL

3. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport și agrement:

Președinte: ROIBU VASILE
Secretar: DAVID MIHAELA
Membri:
BUZOIANU IULIANA-ELENA
BUICĂ MARIAN
STUPARU VERONICA

4. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

Președinte: PREDA VIOREL-LAURENȚIU
Secretar: BONEA ALEXANDRU
Membru:
ROIBU VASILE
URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN
CERNEA ELENA

Ultima actualizare: 13:33 | 21.11.2023

Sari la conținut