Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezervația naturală Vârful Secarului

Vârful Secarul este una dintre puținele zone granitice ale podișului calcaros al Babadagului iar din punct de vedere geomorfologic are și cea mai mare altitudine din posid de 401m. Este un martor al eroziunii predominând versanții cu înclinări și expoziții diverse.

Vârful Secarul are rețea hidrografică slab dezvoltată structura granitică favorizând existența unor cursuri de apă temporare sau permanente.

Unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Slava se afla la nord de rezervație. Zona are un climat continental cu valori termice moderate iarna și primăvara, moderat calde vara și toamna. Precipitațiile înregistrate anual au valori de 417,9mm. Specific Vârfului Secarul este caracterul de insulă. Vegetația este mai acidofilă față de restul podișului Babadag, unde predomină speciile calcofile.

Poienile din zona strict protejată sunt bogate specii ierboase de stepă pontică, vegetație saxicolă sau arbori termofili, izolat sau în pâlcuri.

Podișul are și o zonă tampon unde predomină vegetația forestieră specifică Dobrogei. Un punct forte al rezervației îl constitue identificarea unui număr 9 taxoni, figurând în lista roșie a plantelor superioare din România. Specia merinana (Moehringia jankae) este vulnerabilă și subendemica, restul fiind rare. Specificul acestori taxoni este pontic. Iată câteva exemplare de taxoni: coada șoricelului, samaldar, usturoiul sălbatic, măceș, bujor, militia.

Ultima actualizare: 07:02 | 9.06.2024

Sari la conținut