Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Alegeri 2024

Vezi secțiunea

Caraman Georgian

Primarul orașului Babadag

Atribuții
primar

Rapoarte
activitate

Dispozițiile
autorității

Program audiențe

Contact

Cuvântul primarului

Am deosebita plăcere de a vă ura "Bun venit!" pe pagina web a Primăriei Orașului Babadag unde vă așteaptă informații utile despre activitatea administrației locale și detalii interesante despre orașul nostru. Tuturor celor ce veți parcurge această pagină de web - oaspeți sau localnici - vă adresez salutul meu și al întregii mele echipe. Împreună cu dumneavoastră doresc să găsim soluții la toate problemele orașului, la nevoile și aspirațiile dumneavoastră, pornind de la ideea că într-o societate deschisă și democratică, administrația există pentru a servi cetățenii.

Aparatul Administrativ

Primar: Caraman Georgian

Viceprimar: Cotoc Florentin

Secretar General: Kerai Mariana

Contabil: Lungu Gabriela

Personalități locale

Obiective turistice

Tradiții și obiceiuri

Evenimente locale

Administrația

Informații administrative ale primăriei orașului Babadag

Vezi acum

Compartimente

Servicii si compartimente subordonate conform organigramei

Vezi acum

Harta radiațiilor

câmpurilor magnetice din orașul Babadag

Vezi acum

Orașul în cifre

11 587

Suprafață(ha)

10 143

Populație

2 886

Gospodării

3 157

Locuințe

Proiecte de investiții

Proiecte în execuție spre finalizare: Sursa finanțării Valoare proiect
Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea AFIR 6.079.258,64 lei
Construire şi amenajare spaţiu de joacă pentru copii - amplasament- parc central, oraş Babadag, judeţul Tulcea AFIR 783.946,35 lei
Modernizare, extindere şi eficientizare energetică a sistemului de iluminat public, oraș Babadag, județul Tulcea POR 2014 - 2020 4.335.279,96 lei
Eficientizarea energetică prin modernizarea sistemului de iluminat public, zona centrală, oraș Babadag, județul Tulcea AFM 709.903,02 lei
Proiecte cu contracte de finanțare aprobate care sunt în implementare: Sursa finanțării Valoare proiect
Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Babadag prin accesarea POR 3.2 POR 2014 - 2020 23.758.147,30 lei
Educaţie „Construire şi dotare creşă, str. Codrului, nr. 24, oraş Babadag, judeţul Tulcea” PNRR C15 11.886.810,72 lei
Fondul local "Construire bloc pentru tineri în orașul Babadag, județul Tulcea" PNRR C10 5.801.761,30 lei
Fondul local “Construire bloc pentru tineri specialişti în învăţământ şi sănătate, oraș Babadag, județul Tulcea” PNRR C10 6.539.137,25 lei
Fondul local “Reabilitarea moderată a bibliotecii din orașul Babadag, județul Tulcea” PNRR C10 1.965.669,35 lei
Simplificarea procedurilor administrative la nivelul orașului Babadag, județul Tulcea POCA 2.642.700 lei
Managementul deșeurilor ”Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza orașului Babadag județul Tulcea” PNRR C3 922.037,29 lei
Lucrări de execuție rețele de canalizare și branșamente aferente, oraș Babadag, județul Tulcea PNI - ANGHEL SALIGNY 33.255.978 lei
Lucrări de execuție rețele de alimentare cu apă și branșamente aferente, oraș Babadag, județul Tulcea PNI - ANGHEL SALIGNY 12.804.861 lei
Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996 "Construire Bloc pentru Locuințe Sociale, oraș Babadag , județul Tulcea" MLPDA 5.833.944,45 lei
Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996 "Construire Bloc pentru Locuințe Sociale și de Necesitate, str. Heracleea, oraș Babadag , județul Tulcea" MLPDA 23.158.134,30 lei
Proiecte aprobate la finanțare: Sursa finanțării Valoare proiect
Reabilitare şi modernizare clădire Liceu, oraş Babadag, judeţul Tulcea PNCCRS 26.690.265,89 lei
Reabilitare şi modernizare clădire Internat, oraş Babadag, judeţul Tulcea PNCCRS 19.058.309,89 lei
Reabilitare şi modernizare clădire Cantină, oraş Babadag, judeţul Tulcea PNCCRS 8.390.283,81 lei
Achiziţie utilaje, oraş Babadag SDL GAL Razim/AFIR 272.000 lei - în contractare
Subprogramul "Unități Sanitare" "Construire Centru Medical Multifuncțional, oraș Babadag, judeţul Tulcea" CNI S.A. 15.007.637,69 lei - în contractare
Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat" "Construire Creșă, oraș Babadag, județul Tulcea" CNI S.A. 33.360.110,44 lei
Subprogramul "Complexuri Sportive" "Construire bază sportivă tip I, oraș Babadag, județul Tulcea" CNI S.A. 10.457.321,89 lei
Construire bloc pentru tineri în orașul Babadag, județul Tulcea ANL 6.965.782,40 lei
Proiecte depuse la finanțare care sunt în evaluare : Sursa finanțării Valoare proiect
Dotarea unităților de învățământ din orașul Babadag pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online POC 2.744.587,16 lei - în rezervă
Educaţie „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” PNRR C15 2.844.796,63 lei
Valul renovării „Reabilitare clădire Centru de zi” PNRR C5 2.373.315,38 lei
Valul renovării “Reabilitare grădiniţă cu program prelungit, oraş Babadag, judeţul Tulcea” PNRR C5 3.856.004,25 leii
Sănătate ”Înființare Centru Comunitar Integrat în orașul Babadag, județul Tulcea” PNRR C12 - în evaluare
Reabilitare Sediu str. Aurel Vlaicu, nr.3, oraș Babadag, județul Tulcea PNCCRS 4.988.869,51 de lei
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Babadag, județul Tulcea AFM 1.292.725,35 lei
Subprogramul "Bazine de înot" "Construire bazin didactic de înot, oraș Babadag, județul Tulcea" CNI S.A. 18.001.424,81 lei
Lucrări de asfaltare 8 km de drumuri de interes local, oraș Babadag, județul Tulcea PNI - ANGHEL SALIGNY 12.754.097 lei
Modernizare și reabilitare 10 km drumuri de interes local, oraș Babadag, județul Tulcea PNI - ANGHEL SALIGNY 15.551.373 lei
Înființare rețea distrbuție și alimentare gaze naturale , oraș Babadag, județul Tulcea PNI - ANGHEL SALIGNY 48.085.040,99 lei
Proiecte pregătite să fie depuse la finanțare: Sursa finanțării Valoare proiect
Reabilitare, modernizare și dotare sediu central primărie PR S-E 2021 - 2027 3.154.946,86 lei
Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. oraș Babadag, județul Tulcea PR S-E 2021 - 2027 12.428.930, 95 lei
Îmbunătățirea mediului și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate PR S-E 2021 - 2027 24.900.000 lei
Proiecte ce urmează a fi depuse spre finanțare: Sursa finanțării Valoare proiect
Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân, oraș Babadag, județul Tulcea AFM pregătire dosar
Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu, oraș Babadag, județul Tulcea AFM pregătire dosar
Înființare parc fotovoltaic în orașul Babadag, județul Tulcea PNRR - Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei pregătire dosar
Construire și dotare muzeu istoric str. Mihai Viteazu, nr.19, oraș Babadag, județul Tulcea PR S-E 2021 - 2027 pregătire dosar
Construire Centru Cultural Educațional Multifuncțional PR S-E 2021 - 2027 pregătire dosar
Amenajare spații de recreere, oraș Babadag, județul Tulcea PR S-E 2021 - 2027 pregătire dosar
Proiecte care au fost retrase de la finanțare: Sursa finanțării Valoare proiect
Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. oraș Babadag, județul Tulcea POR 2014 - 2020 9.535.831,14 lei - încetare contract de finanţare prin acordul părţilor
Reabilitare, modernizare și dotare sediu central primărie POR 2014 - 2020 1.134.875,46 lei - încetare contract de finanţare prin acordul părţilor
De asemenea mai avem aprobat la finanțare alte două proiecte în care suntem beneficiari :
Proiectul de Apărare împotriva inundațiilor. Acest proiect se realizează în două etape:
Etapa I Etapa II
Prima parte este realizată în parteneriat cu CNAIR și are în vedere reabilitarea celor cinci podurilor ce tranzitează strada Republicii. Din cele cinci, două deja au fost finalizate, la alte două se lucrează în acest moment, urmând ca până la sfârșitul acestui an să se finalizeze și ultimul pod din cele cinci. A doua parte a lucrărilor care vor începe în acest an, va fi realizată în parteneriat cu Apele Române Dobrogea, și are în vedere realizarea efectivă a sistemului de protecție împotriva inundațiilor.
Vezi mai mult

Obiective turistice

Geamia Ali-Gazi Pașa

Este un monument istoric și de arhitectură religioasă situat în centrul orașului Babadag, datând din secolul al XVII-lea. Geamia, ridicată în anul 1609 sau 1610, a fost construită din piatră fățuită, pe un plan dreptunghiular, a fost prevăzută cu un monumental pridvor pe arcade și un minaret înalt de peste 20 de metri.

Vezi mai mult

Dealul Koyun Baba

În multe locuri din România există locuri pline de legende locale care de care mai fascinante, ale căror origini se pierd în negura timpului. Chiar dacă nu se știe cât e mit și cât e adevăr în acestea, ele rămân niște povești care îi leagă puternic pe oameni de locurile în care trăiesc.

Vezi mai mult

Situl Arheologic Cetatea Heracleea (Enisala)

Locurile istorice au farmecul lor deosebit, asta ți-o pot spune și cei care au fost sceptici la început și apoi rămân uimiți de modul în care acestea te transportă în timp. Unul dintre cele mai frumoase și bine conservate locuri de acest gen este cetatea dobrogeană Enisala.

Vezi mai mult

Rezervația naturală „Pădurea Babadag – Codru”

Atât în Dobrogea, cât și la nivel național, rezervația cuprinde una dintre cele mai mari concentrații de specii amenințate cu dispariția cum sunt numeroare specii de orhidee. Odată cu înființarea rezervației s-a urmărit și conservarea anumitor asociații forestiere unice în zona Dobrogei reprezentate în special de arbori de ce au peste 100 de ani.

Vezi mai mult

Rezervația naturală Vârful Secarului

Vârful Secarul este una dintre puținele zone granitice ale podișului calcaros al Babadagului iar din punct de vedere geomorfologic are și cea mai mare altitudine din posid de 401m. Este un martor al eroziunii predominând versanții cu înclinări și expoziții diverse. Vârful Secarul are rețea hidrografică slab dezvoltată structura granitică favorizând existența unor cursuri de apă temporare sau permanente.

Vezi mai mult

Rezervația naturală Dealul Bujorului

Ce poate fi mai frumos și mai plăcut decât să călătorești și să descoperi minunățiile naturii, mai ales când găsești peisaje superbe care te lasă fară cuvinte? Unul dintre ele, puțin cunoscută în afara regiunii sale, Dobrogea, este și Rezervația Pădurea Bujorului de pe versantul sudic al Dealulul Bujorului din Podișul Babadag.

Vezi mai mult

Poiana Kiorum

La 19km de orașul Babadag se află rezervația naturală Poiana Kiorum, rezervație botanică având ca specie protejată Sophora Jambeti – element pontic endemic. În Poenița Kiorum Tarla sunt specii precum firuta (Poa angutifolia) dar și o plantă ce crește doar aici numită Sophora Prodanii. Descoperită între anii 1875 – 1959 de către botanistul Iuliu Prodan acesta a botezat-o Goebelia alopecuroides.

Vezi mai mult

Platoul cu sculpturi

Această piatră s-a înălțat pe 20 septembrie 1984 la hotarul de început al acestei așezări dăruită sculpturii de către Orașul Babadag. Sculptori: Antoaneta Andrei, Maria Branea, Bela Crișan, Alina Enache, Laurențiu Mihail, Tiberiu Mostreanu, radu Andrei, Manuela Siclodi, Narcis, Teodoreanu. Director: Nani Valeriu, Personal ajutător: popescu Dumitru, Mihai Tudor și Nicolae Andrei

Vezi mai mult

Muzeul de artă tradițională Enisala

Obiectivul muzeal “Gospodăria țărănească conservată în situ” din satul Enisala reprezintă sinteza arhitecturii tradiționale din nordul Dobrogei la începutul sec. al XX-lea, fiind primul muzeu etnografic din județul Tulcea. Restaurată în anul 1971, gospodăria este un punct de atracție pentru turiștii care vizitează aceste locuri. Pentru a ajunge la Enisala cel mai simplu reper e să ajungi întâi la Babadag, fie pe Drumul European 87 care vine din Vestul țării, fie pe Drumul Național 222 care leagă Constanța de Tulcea.

Vezi mai mult

Muzeul de artă orientală

Muzeul de artă orientală din Babadag este dedicat culturii turcilor și tătarilor musulmani care au trăit (și ai căror urmași trăiesc încă) în Dobrogea. Nu este un muzeu mare, dar care spune multe despre cei care, odinioară, stăpâneau aceste pământuri. Vizitându-l, iți dai seama că pe teritoriul României au existat adevărate micro-cosmosuri, culturi total diferite de a noastră, cu porturi și religii pe care abia acum începem să le înțelegem.

Vezi mai mult

Mausoleul lui Sari Saltuk Baba Dede

Considerat părintele și fondatorul orașului Babadag, Sari Saltuk Baba Dede este personajul legendar despre care se spune că a fost conducătorul a 10.000 de familii de turci selgiukizi împreună cu care ar fi venit în regiunea Dobrogei în anii 1263 și 1278, cerând împăratului bizantin de la acea vreme dreptul de a se așeza în regiune.

Vezi mai mult

Mănăstirea Visterna

Mănăstirea Visterna a fost construită în anul 2009, într-un loc pitoresc, lângă pădurea rezervație naturală Babadag, în apropierea lacului Razelm dar și într-un loc încărcat de istorie cum e cetatea Enisala. Pentru că este destul de nouă nu a fost înscrisă în Triunghiul Mănăstirilor din Dobrogea de Nord iar fiind destul de mică are doar un paraclis și un corp de chilii.

Vezi mai mult

Mănăstirea Codru

Mănăstirea Codru este în construcție, fiind situată în localitatea Codru, lângă Babadag, la aproximativ 100 m de drumul E87.

Vezi mai mult

Lacul Razelm

La sud de Gurile Dunării se află cea mai mare întindere de apă dulce din România, un loc despre care puțină lume știe cât de frumos și sălbatic este . Înainte de anii ’80 comunica cu marea prin Gura Portiței și peștii din mare își depuneau icrele acolo. Vorbim de laguna Razim numită și Razelm sau Iancina, un loc care în antichitate se numea Argamos.

Vezi mai mult

Lacul Babadag

Alături de Delta Dunării, face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării din cadrul UNESCO. Este situat în nordul localității Babadag și la vest de lacul Razim. Conform Convenției de la Ramsar, este inclus în aria de protejare a zonelor umede. Este considerat un liman fluvio-maritim; fauna piscicolă este reprezentată de specii de apă dulce cum ar fi plătica, carasul, dar și fitofagele din sud-estul Asiei. În cantități mai mici se găsește crapul și șalăul.

Vezi mai mult

Cismeaua Kalaigi

Cișmeaua Kalaigi este un sit istoric impresionant, un important punct de atracție turistică situat chiar în centrul orașului Babadag. Se spune că temutul pașă Ali Gaza s-a îndrăgostit de zonă, stabilindu-se aici și în cele din urmă găsindu-și sfârșitul aici, unde este înmormântat în cavoul său monumental.

Vezi mai mult

Cetatea Ibida

Prima descriere a cetății a fost făcută de către geograful Pamfil Polonic în anul 1897. Era văzută ca o centură de fortificații cu ziduri foarte groase, trei porți și 33 de turnuri. La începutul secolului următor, în anul 1911, Vasile Pârvan îi dă denumirea de cetatea Ibida.

Vezi mai mult

Casa Panaghia

Datează din sec. al IX-lea și dea lungul anilor a fost casă de rugăciune, sediul seminarului musulman dar și grădiniță pentru copii. În anii ’70 ai veacului trecut, a fost desemnată obiectiv muzeal, iar începând cu anii 1999 găzduiește și expoziția de artă orientală. Arta tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea este prezentată publicului prin numeroase vase din aramă, pentru uz casnic și de cult, piese de port, broderii.

Vezi mai mult

Galerie Foto

Personalități locale

Koyun Baba

Continuă să dăinuie în amintirea oamenilor prin tot felul de legende dar cea mai amintită este aceea în care se spune că pastorul a reușit să salveze Babadagul de furia apelor ce coborau de la munte punând în calea lor lână de la oile lui.

Vezi mai mult

Sari Saltuk Baba

Este un erou al cărui nume are o puternică încărcătură spirituală, fiind considerat un simbol al unității culturii turce, din Asia Centrală și până în Europa.

Vezi mai mult

Tradiții și Obiceiuri

Datini locale

Un obicei care se practică la Lăsatul Secului de Paști, o practică magică ce are ca scop aflarea norocului și a ursitei. În ce consta acest obicei: un grup de copii/adolescent, se strâng în cerc și încearcă să prindă cu gura, fără să se ajute de mâini, o alviță legată cu sfoară de un cui bătut în grindă. Toți cei care reușeau să muște din alviță, își puneau o dorință, și aveau credință că vor fi însoțiți de noroc, iar tinerii că se vor căsători.

Vezi mai mult

Ansamblul folcloric "Babaianca"

,,Băbăianca”, un ansamblu tânăr de dansuri înfiinţat în anul 2015 la iniţiativa coregrafilor Nicoleta si Vasile Roibu . Are în componență copii cu vârsta cuprinsă între 09- 14 ani , elevi ai școlilor din oraşul Babadag şi din satul Zebil, elevi care cunosc un repertoriu variat de dansuri populare dobrogene aromâne, ucrainene, bulgărești dar și de dansuri moderne.

Vezi mai mult

Evenimente Locale

Zilele orașului

Sub egida ,, Zilele orașului Babadag” au loc, începând din 2012 o serie de evenimente sportive și culturale aranjate în jurul datei de 26 octombrie. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 5 zile, începând cu 25 octombrie, zi în care se sărbătorește ziua armatei prin festivități dedicate precum și ziua liceului ,,Dimitrie Cantemir”.

Vezi mai mult

Festivalul Florilor de tei

Este un eveniment anual al cărui primă ediție a avut loc în anul 2012. Manifestările au loc la marginea pădurii Babadag și se desfășoară la începutul lunii iunie, de regulă în primul week-end al lunii. Programul cuprinde evenimente diverse, spectacole de folclor și muzică de diverse genuri.

Vezi mai mult

Raliul Deltei

Orașul Babadag găzduiește "Danube Delta Rally". La startul competiției se aliniază echipaje naționale și internaționale, cu numere record de echipaje participante la Danube Delta Rally.

Vezi mai mult

Puncte de interes

Centrul de Informare și Prezentare Turistică

Orașul Babadag este situat în zona centrală a județului Tulcea, spre sud-est, ca și coordonate geografice fiind plasat la 44°53′36″ latitudine nordică și 28°42′43″ longitudine estică. Este cea mai mare unitate teritorial administrativă din județ, după orașul Tulcea. Până în municipiul Tulcea, reședința de județ, sunt 37 de km rutier și 39 pe calea ferată.

Vezi mai mult

Locul de joacă cu apă

Este o premieră în România, deoarece este într-un spațiu public (Parcul Central al Orașului) și toți cei care doresc să se răcorească sau să se joace cu apa o pot face fără nicio problemă, respectând anumite condiții care vor fi afișate la fața locului. Acest proiect are rol și de fântână arteziană pe timp de noapte, cu jocuri de apă și lumini ambientale.

Vezi mai mult

Sală de sport multifuncțională

180 de locuri, s-au făcut ultimele retușuri. După recepție avem obligativitatea să racordăm clădirea de la 220v la 380v pentru funcționarea optimă a acesteia. Deja documentația este depusă la Enel si așteptăm racordarea cât mai rapidă a sălii de sport. Această sală este dotată cu vestiare (dușuri, toalete), cameră de prim ajutor, cameră de monitorizare video, centrală de încălzire, chiller, aer condiționat, suprafață de joc multifuncțională (fotbal, handbal, baschet, volei, tenis).

Vezi mai mult

Ultima actualizare: 16:37 | 22.07.2024

Sari la conținut